ALGEMENE VOORWAARDEN ZELDSAAM

Op mijn website vertel ik in het kort over mij en mijn ondersteuningswijze, daarnaast heb ik nog wat algemene voorwaarden overzichtelijk voor je bij elkaar gezet.

 

Commitment

Als energetisch healer zet ik mijn beste kunnen in om de ondersteuning tot een succes te maken. Van jouw kant verwacht ik commitment: betrokkenheid bij jouw eigen proces.. Om onze vertrouwensband te waarborgen, nemen wij beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht. Denk bijvoorbeeld aan het het nakomen van afspraken. Het is handig om tijdens een inner awareness transmission (spraak of videogesprek) een schrift en pen klaar te leggen, zodat je inzichten of andere dingen direct kunt noteren voor jezelf. Je mag mij voor elke nieuwe transmissie een korte beschrijving sturen, waarin je over je ervaringen in de periode tussen de transmissies schrijft. Dat helpt mij om je ontwikkeling te kunnen volgen. En voor jezelf; om bezig te blijven met jouw spirituele groei. 

 

Akkoord

Bij het geven van akkoord op de algemene voorwaarden, geef je me tevens toestemming om verbinding te maken met jou ziels-energie zodat de helende lichttaal frequenties puur en alleen afgestemd zijn op jouw energie. 

 

Vertrouwelijkheid

Alles wat wij bespreken blijft vertrouwelijk. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft zorgvuldig wordt behandeld.

 

Afspraak

De Inner Heart transmission (audio-opname) ontvang je binnen 3 weken en word verstuurd naar je telefoon.

De Inner Soul transmission (audio-opname) ontvang je binnen 3 weken en word verstuurd naar je telefoon.

De Inner Soul transmission ceremonie (op locatie) word in samenspraak geplant. 

De Inner Awareness Transmission (spraak of video gesprek) word in samenspraak geplant. 

De Inner Light Transmission (groep): datum en locatie word bekend gemaakt via social media.

 

Afspraak verzetten
Bij verhindering waardeer ik het als je dit zo spoedig mogelijk meldt zodat we de afspraak kunnen verzetten.

LET OP: Een Inner Soul Transmission op locatie die niet minstens 24 uur van te voren wordt afgemeld, via whatsapp (06-22857640) of per mail (nickygeerts@hotmail.com) wordt 50% in rekening gebracht i.v.m. de voorbereidingen.  

 

Beschikbaarheid

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-22857640 of nickygeerts@hotmail.com. Contact mij via een whatsapp of per mail, je berichten worden gelezen en als de situatie erom vraagt of het toelaat zal ik erop reageren.

 

Vakantie

Op social media geef ik aan wanneer ik op vakantie ben.

 

Openheid

Het evalueren van de ondersteuning, het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken deel uit van ZeldSaam. Het uitgangspunt is dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

 

Betaling

Betaling word na de verstuurde aanvraag van het soort ondersteuning wat je nodig hebt via een betaalverzoek voldaan.

De kosten van de ondersteuning die ik bied vind je terug op de website.

 • KVK-nummer: 90723457
 • NL57RABO0111322146

 

Aansprakelijkheid

Jij als hulpvrager bent en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw handelingen en welbevinden tijdens de gesprekken en het ontvangen van de lichttaal transmissies. ZeldSaam is niet aansprakelijk voor de medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na de transmissies. Als energetisch healer kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële, lichamelijke en/of geestelijke schade.

 

AlGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en leveringen van diensten of producten door of namens ZeldSaam.

 

Prijzen

 • Alle prijzen die ZeldSaam hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die ZeldSaam hanteert voor haar producten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Zeldsaam te allen tijde wijzigen.

 

Betalingen en betalingstermijn

 • ZeldSaam mag bij het aangaan van toezegging een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • De klant dient de betaling na de online aanvraag/bestelling te hebben voldaan.
 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet binnen 12 uur worden voldaan, heeft  ZeldSaam het recht de aanvraag of bestelling op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan ZeldSaam kan tegenwerpen.

 

Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Bestelde producten kunnen niet retour gestuurd worden. 
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan ZeldSaam niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.